AbakwaDiscovery Life badlulisa umyalelo wenkantolo enkulu wokuba bakhokhe u-R25m wesicelo sokukhubazeka

IDiscovery Life isifake isaziso sokuthi ivume ukudluliswa kwesinqumo senkantolo enkulu eyayalela ukuba ikhokhele owayengumdayisi wamasheya, owathweswa icala lokubulala intombi yakhe, wadedelwa ngecala lokubulala intombi yakhe, imali engaphezu kuka-R25 million emuva kokuthi ngaphambilini yasichitha isicelo sakhe sokukhubazeka unomphela.

Ukutholwa NgoLwesine ukuqinisekisile ukuthi basifakile isaziso sokuthi bavunyelwe ukuba bafake isicelo sokudlulisa icala ngoLwesithathu kuleli sonto kodwa bebengazi okwamanje ukuthi isicelo silalelwa nini.

FUNDA FUTHI: Western Cape ukuvula izizinda zokugoma ezengeziwe

Le nkampani ithe isisihlolisisile isinqumo futhi ikholelwa ukuthi singaba nomthelela omkhulu embonini yomshwalense wempilo.

“Isinqumo siyalele abakwaDiscovery Life ukuthi bakhokhele ummangali mayelana nesicelo sakhe sokukhubazeka unomphela, nakuba kungenzeki ukunquma ukuthi uzohlala unomphela nini. ukukhubazeka ngesikhathi sokufaka isicelo sakhe – empeleni, kungakapheli ngisho neminyaka emithathu ipholisi isiphelelwe yisikhathi.

“Okushiwo yilokhu ukuthi abahlinzeki bomshwalense banesibopho sokukhokha izicelo zomshwalense lapho abafake izicelo befanelekela kuphela izimo ezikhavwe ngaphansi komshwalense isikhathi esiningi ngemva kokuphelelwa yisikhathi komshwalense,” kusho yena.

“Lokhu kungase kube nomthelela kumaphrimiyamu okukhubazeka kanye nekhava yokugula kakhulu kanye nokungavikeleki kwezimo ezithile embonini yonkana.

“Ngakho-ke sicubungula izinketho ezitholakalayo kithi ukuze sithole isiqiniseko sezomthetho.”

FUNDA FUTHI: Nakhu ukukhuphuka kwe-medical aid yakwaDiscovery Health kusukela mhla lu-1 kuJulayi

Izehlakalo ezibuhlungu

Lowo owayengumdayisi wamasheya, ongadalulwanga igama lakhe, uthe akakwazanga ngokuphelele ukuqhubeka nalowo msebenzi ngesikhathi esithile phakathi kuka-28 Disemba 2014 kanye no-30 Novemba 2015.

Lokhu kwamlandela ehlushwa uchungechunge lwezigameko ezibuhlungu kakhulu ngaleso sikhathi ezimshiye nenhlanganisela ye-post-traumatic stress disorder (PTSD) kanye ne-bipolar mood disorder engacacisiwe.

Lezi zehlakalo kwaba ukuminza kwentombi yakhe ngomhla zingama-28 kuZibandlela wezi-2014 endaweni yokubhukuda endaweni yokungcebeleka eMauritius lapho ayenomuzi khona, ukuboshwa kwakhe ngomhlaka-2 Januwari 2015 ngezinsolo zokubulala intombi yakhe, kanye nokuboshwa ngesikhathi kuqulwa icala.

Wagcina ephumile ecaleni lokubulala intombi yakhe wabuyela eNingizimu Afrika ngoNdasa wezi-2016, lapho elaliswa khona esibhedlela eMgungundlovu kwatholakala ukuthi une-PTSD kanye nokucindezeleka okukhulu.

Alikho ithemba lokululama

Esinqumweni esikhishwe eNkantolo eNkulu yaseGoli ngomhla zingama-31 kuNdasa wezi-2023, iJaji uStuart Wilson uthe akukho ngxabano enzima phakathi kwamaqembu okuthi, eminyakeni eyisishiyagalombili ngemuva kwezigameko ezadala isimo salowo owayengumthengisi wamasheya, akakwazanga ukusebenza njengomthengisi. futhi kwakungekho sibonakaliso sokuthi wayezokwazi ukwenza lokho esikhathini esizayo esibonakalayo.

Uthe umbuzo olandelayo ngothi, ngokulingana kwamathuba, isimo salowo owayengumthengisi wamasheya samkhubaza unomphela ngomhlaka-30 Novemba 2015 noma ngaphambi kwawo, lapho inqubomgomo yakhe ne-Discovery iphelelwa yisikhathi.

UWilson uthe nakuba kungekho muntu obekwazile ukuhlonza ubunjalo besimo somthengisi wamasheya ngomhla zingama-30 kuLwezi wezi-2015, kuyacaca ebufakazini ukuthi lesi simo empeleni besihlala unomphela, ngisho noma ubufakazi obudingekayo ukuze kutholakale ukuthi ubunjalo buye bavela kamuva.

FUNDA FUTHI: Awukwazi ukukhokhela ubulungu besikimu sezokwelapha? Nazi ezinye izinketho

Umsebenzi wokukhokha

I-Discovery Life yaphikisa ngokuthi umbuzo wezomthetho owawuphambi kwenkantolo wawungekona ukuthi ingabe kwatholakala njengeqiniso ukuthi lowo owayengumthengisi wamasheya wayesekhubazeke unomphela ngalolo suku, kodwa ukuthi ingabe i-Discovery yaphetha ngokungafanele yini ngokuthi akazange.

UWilson uthe isikweletu se-Discovery ngaphansi kwenqubomgomo saqala lapho lowo owayengumthengisi wamasheya engakwazi ukusebenza njenge-stockbroker ngokuyikho okwaba unomphela, kodwa umsebenzi wakhe wokukhokha waqalwa kuphela uma sekunamaqiniso akhona ayeyokwanelisa umshwalense onengqondo ukuthi ukungakwazi kwakhe ukusebenza. kwase kuba unomphela.

Uthe isigameko sokuqala esasungula iDiscovery’s liability ukuqala kokungakwazi ukusebenza kwalowo owayengumthengisi wamasheya ngomhla zingama-30 kuLwezi wezi-2015 noma ngaphambi kwawo.

Isigameko sesibili esivusa amadlingozi, esasungula umsebenzi weDiscovery wokukhokha ngoba amaqiniso akhona abenganelisa umshwalense onengqondo wokuthi ukungakwazi ukusebenza komthengisi kwakuhlala unomphela, senzeka ngo-Ephreli 2019 lapho lowo owayengumdayisi wezitoko owayelapha udokotela wezifo zengqondo eba nombono wokuthi lalingekho ithemba elingokoqobo lezinto ezibalulekile. ukuthuthuka kwesimo sakhe.

UWilson uthe kulandela ukuthi i-Discovery yaba necala ngaphansi kwepholisi ngomhlaka-30 Novemba 2015 noma ngaphambi kwayo futhi yayinesibopho sokukhokha, kwakamuva, ngomhla lu-1 kuNhlaba wezi-2019.

Uthe ngisho nasekuhumusheni i-Discovery ebaluleke kakhulu, “isikhundla sayo besikude kakhulu nokuzwakala”.

UWilson uthe isikhundla se-Discovery asihlanganisi isiphakamiso hhayi nje ukuthi lowo owayengumdayisi wamasheya kwadingeka ukuthi aqale ukungakwazi ukusebenza unomphela ngomhla zingama-30 kuNovemba 2015 noma ngaphambi kwawo, kodwa kufanele ukuthi ube esehlanganise, ngalolo suku, lonke ulwazi oludingekayo ukuze afakazele lokho.

“Kwakungenakwenzeka lokho. Bekuphinde kungahambisani nenqubomgomo ye-Discovery, ehunyushwe kahle.”

Ukuqala kokukhubazeka

Ijaji laqhubeka: “Lapho sekwamukelwe ukuthi kunomehluko phakathi kokuqala kokungakwazi ukusebenza unomphela nokuba khona kwamaqiniso anganelisa umshwalense onengqondo wokuthi amandla lawo ahlala unomphela, khona-ke asikho isisekelo esinengqondo umshwalense angase anikeze sona. yenqaba ukubheka amadokhumenti akhiqizwa ngemuva kokuphelelwa yisikhathi kwenqubomgomo.”

Uthe ukuze kubhekwe ukuthi ngabe isimo salowo owayekade engumthengisi wamasheya sasihlala njalo yini, iDiscovery kumele ibheke ubufakazi obuye benziwa ngemuva kokuphelelwa yisikhathi kwenqubomgomo yakhe.

“Ekuvaleni lobo bufakazi ngesikhathi buphika [the] isimangalo, i-Discovery ibingenangqondo ngokusobala,” usho kanje.

I-Discovery Life iyalelwe ukuthi ikhokhele lowo owayengumthengisi wamasheya cishe izigidi ezingama-R25.1, nenzalo yenani lenani elinqunyiwe kusukela mhla lu-1 kuNhlaba wezi-2019 kuze kube usuku ekhokhwe ngalo.

Lesi sihloko savela okokuqala ku-Moneyweb futhi saphinde sashicilelwa ngemvume.
Funda isihloko sokuqala lapha.

MANJE FUNDA: Yisizini yokuvuselela uhlelo lwe-medical aid – nansi indlela yokwenza izinqumo ezifanele