U-Oakland Popeyes osolwa ngokusebenza kwezingane ngokungemthetho, ukuhlukunyezwa

Izisebenzi zasePopeyes e-Oakland ziqokwe kuleli sonto ngemuva kokuba izisebenzi ezisebancane, okuhlanganisa neyodwa eneminyaka engu-13 ubudala, zisole ukuthi zicindezelwa ukuthi zisebenze isikhathi eside, amahora asebusuku ngokwephula imithetho yokuqashwa kwezingane.

“Umqashi wethu wephule cishe yonke imithetho ebekiwe ukuze kuvikelwe abasebenzi abasebasha njengathi,” kubhala ababili babasebenzi abasebasha esitatimendeni.

UJohmara Romero, 17, kanye noKarla Palma Mendoza, ohlanganise iminyaka engu-18 ngoLwesihlanu, bafaka isikhalazo kukhomishana wezabasebenzi waseCalifornia kanye neCalifornia Division of Occupational Safety and Health, eyaziwa nangokuthi iCal/OSHA, bethi bayaphula umthetho ePopeyes on International Boulevard e-Oakland.

Okhulumela uMnyango Wezobudlelwano Bezimboni uqinisekise ukusithola isikhalazo wathi uCal/OSHA uphenya indawo yokusebenza.

UJohmara noPalma Mendoza bathi bavame ukunikezwa amashifu amade kakhulu kunamahora amane nangaphezulu kuka-10 ebusuku ebusuku besikole – umkhawulo osemthethweni wabasebenzi abaneminyaka yabo. Laba basebenzi ababili, abebesesikoleni samabanga aphezulu ngesikhathi besebenza endaweni yokudlela, bathi bavame ukucelwa ukuthi bahlale kuze kube ngu-11:30 ebusuku noma basebenze amahora angu-6.5 ebusuku besikole, ngezinye izikhathi ngaphandle kwezikhathi zekhefu ezidingekayo.

Abaphathi ababaqashile abakaze bacele izimvume zokusebenza ezidingekayo kubasebenzi abaneminyaka yabo, abasebenzi babhale esitatimendeni esasakazwa ngabakwa. Lwela u-$15, iqembu ukuthi umele futhi ukhulumele abasebenzi abahola kancane. ECalifornia, iqembu wahola icala ukwandisa umholo omncane ube ngu-$15 ngehora.

Isikhalazo sasihlanganisa imininingwane ngesisebenzi esineminyaka engu-13 ubudala ezikhathini eziningi sisebenza amahora angaphezu kuka-40 ngesonto, okuhlanganisa nokuhlala kuze kube phakathi kwamabili ebusuku besikole. Umthetho wezwe awuvumi Abaneminyaka engu-13 ukusebenza ngezinsuku zesikole.

Ngemuva kokufakwa kwesikhalazo – nangaphambi kokuba abasebenzi bangene kulayini wokuqopha ngoLwesine nangoLwesihlanu – uPopeyes wayivala leyo ndawo, ngokuvumelana ne-First $15. Abamele uPopeyes abazange baphendule umbuzo weThe Times, kodwa eminye imithombo yezindaba ibike ukuthi inkampani ithembise uphenyo.

“Ngeke sikubekezelele noma yikuphi ukwephulwa kwemithetho yokuqashwa futhi uma lezi zinsolo ziyiqiniso, sizomthathela izinyathelo lo mnikazi webhizinisi,” kusho okhulumela uPopeyes etshela. iWashington Post.

E- isiteleka ngoLwesineizisebenzi zabuthana ngaphandle kwesitolo, ziphethe izimpawu ezibhalwe ukuthi “Popeyes, yekani ukuxhaphaza izingane,” futhi ukucula, “Imibuzo eminingi? Justicia! Cuándo? Halala!” okuhunyushwa ngokuthi, “Sifunani? Ubulungiswa! Nini? Manje!”

“Ngesinye isikhathi ngasebenza kwaze kwashaya u-11 ebusuku. ngobusuku besikole, futhi ngafika sekwephuzile esikoleni ngakusasa ekuseni, ngoba ngangilele ngokweqile,” kubhala uJohmara esitatimendeni. “Ngesinye isikhathi bangibizela emsebenzini emini ngosuku lwesikole, nakuba isikole sifika ngo-2:30 ntambama, ngenxa yokuthi babengasebenzi, ngakho ngeqa esikoleni ngalolo suku.”

Esikhalweni sabo abasebenzi baphinde bachaza ukuhlukunyezwa okuphindelelayo emsebenzini kwabaphathi, okuhlanganisa nokuhlukunyezwa ngokocansi; ukungavunyelwa ukuthatha ikhefu, okudingeka ngokomthetho; kanye nokunganxeshezelwa ngesikhathi esengeziwe.

Laba basebenzi baphinde bathi bakhathazekile ngokuphepha kwabo ngemuva kwezigameko zodlame okubalwa kuzo impi phakathi kwabasebenzi nekhasimende eyaqoshwa nge-video kulo nyaka.

Ividiyo ebonakale ihambisana nempi echazwe esikhalweni yafakwa kuTwitter ngoFebhuwari. Isikhulu I-akhawunti ye-Popeyes uthe “kwakwethusa ukubona izehlakalo ezenzeka” e-Oakland.

“Asilubekezeleli udlame lwanoma yiluphi uhlobo ezindaweni zethu zokudlela,” kusho isitatimende. “Sisebenzisana ne-Franchisee engumnikazi futhi esebenza kule ndawo ukuqinisekisa ukuthi udlame olufana nalolu aluphinde lwenzeke.”