Ingqungquthela ye-G7: U-Anthony Albanese e-Japan ngomhlangano we-Quad ohlelwe kabusha

Amaphuzu Abalulekile
  • Amazwe e-G7 azwakalise “ukukhathazeka okukhulu” mayelana nokulwa kweChina olwandle lwaseMpumalanga naseNingizimu China.
  • UMnu Albanese uthe uyaseseka isitatimende.
  • Abaholi be-Quad bahlangane eceleni kwengqungquthela ye-G7 ukuze bakhulume ngamandla ahlanzekile, ezokuvikela kanye nohwebo.
UNdunankulu u-Anthony Albanese uzwakalise ukwesekwa kwakhe ngemuva kwesitatimende se-G7 ebiza ukuphoqwa kwezomnotho waseChina ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kwemikhawulo ye-Beijing yokuhweba ngezingodo zase-Australia.
Undunankulu uthe ubelokhu engaguquki ethi okwenziwa yiChina kunikeze isizathu sokukhathazeka.
“Okufanele sikwenze wukuqinisekisa ukuthi sisebenza ngendlela ezothuthukisa ukuthula, ezokuphepha kanye nokuzinza esifundeni,” etshela izintatheli eJapan eceleni komhlangano we-G7 ngeSonto.

Izizwe ze-G7 zikhiphe isitatimende esizwakalisa “ukukhathazeka okukhulu” mayelana nokulwa kweChina ezilwandle zaseMpumalanga naseNingizimu China futhi zacela isinqumo esinokuthula mayelana nezicelo zeBeijing zokuhlanganisa iTaiwan kabusha.

Isitatimende sithe amazwe “aphikisana nezenzo zezempi zaseChina esifundeni”, esola iBeijing ngokubukela phansi uhlelo lwamazwe ngamazwe.
UMnu Albanese uthe uyaweseka umbiko.

“Ngolimi lwaseChina, sesinesikhathi sisho ukuthi umsebenzi waseChina … unikeze ukukhathazeka,” esho.

“Sizwakalise ukukhathazeka kwethu phambilini futhi sizoqhubeka nokwenza lokho.

“Siseseka ngokusobala isimo esikhona uma kukhulunywa ngeTaiwan Strait nokuyindawo yase-Australia futhi sihlala sikusho lokho.”

Abaholi be-Quad bahlangana e-G7

UNdunankulu u-Anthony Albanese ubengusihlalo womhlangano wezingxoxo zabaholi beQuad – obuhlanganisa abaholi base-United States, India kanye naseJapan – eceleni kwengqungquthela ye-G7 eHiroshima.
UMnu Albanese uthe i-Quad izosebenzela ukusheshisa kanye nokwandisa amaketango okuphakelwa kukagesi ahlanzekile futhi ikhulise abasebenzi emkhakheni wezokumbiwa phansi obalulekile.
Ehambisana noMongameli waseMelika uJoe Biden, uMnu Albanese usayine isivumelwano esibalulekile samaminerali namandla ahlanzekile esizobeka isimo sezulu namandla ahlanzekile njengensika eyinhloko yombimbi lwamazwe amabili.
UMnu Biden uzophinde anxenxe iCongress ukuthi iveze i-Australia emthethweni wasekhaya ongavumela ukudluliswa kokunye okuvinjelwe ukuthunyelwa kwezokuvikela nobuchwepheshe, kanye nokwandisa amathuba okuba amabhizinisi abambisane kubuchwepheshe bamandla ahlanzekile.

“Umongameli uzokweseka iCongress ukuthi ithathe izinyathelo zokuphatha abahlinzeki base-Australia kanye nemisebenzi yasekhaya njengemisebenzi yasekhaya e-United States ngenhloso ye-Defence Production Act,” kusho uMnu Albanese etshela izintatheli eHiroshima ngeSonto.

“I-Canada inalokho okwamanje futhi uma sicabanga ngezimboni ezifana ne-hydrogen, ngaphandle kwalokho kusekelwa, kungaba nesikhuthazo esikhulu sokuthi izimboni ezisekelwe e-hydrogen zizinze e-United States.”
Undunankulu uthe kunokutshalwa kwezimali okuyingozi futhi amabhizinisi azosuka e-Australia ayovula izitolo e-US ngenxa yezinxephezelo ezinikezwa ngaphansi koMthetho Wokunciphisa I-Inflation Act, osebenzisa uxhaso lwamandla ahlanzekile abiza amakhulu ezigidigidi zamaRandi.

“Lokhu kumayelana nokubhekana nalokho,” esho.

Ozakwethu be-Quad bazophinde baqinise ukwesekwa koshintsho lwamandla ahlanzekile, okuhlanganisa nomzamo ohlangene wokuthuthukisa okuvuselelekayo nokuvikeleka kwamandla e-Indo-Pacific.
Laba baholi abane bavumelene ngokuthi “bazosebenza ndawonye njengamandla okuhlela ukuthola izixazululo ezifanayo ukuze kuhlomule isifunda sonke”, esitatimendeni sombono ohlanganyelwe esikhishwe ngemuva komhlangano wabaholi ngoMgqibelo.
UMnu Albanese uthe iQuad “iyinkundla esekwe ezenzweni”.

Uthe abalingani be-Quad bamele “isifunda sase-Indo-Pacific esivulekile, esizinzile, esivikelekile nesiphumelelayo – isifunda lapho ubukhosi buhlonishwa khona, futhi wonke amazwe amakhulu namancane azuza ngokulingana kwesifunda okugcina ukuthula”.

“Ukuhlonipha ubuholi bezikhungo zesifunda okubalwa kuzo i-ASEAN, iPacific Island Forum kanye ne-Indian Ocean Rim Association kusemqoka endleleni yethu,” usho kanje.
Isitatimende sombono wangoMgqibelo weQuad – abaholi bayo abaqala ukuhlangana ngendlela ebonakalayo ngoMashi 2021 futhi baba nezingxoxo zobuso nobuso e-US ngoSepthemba 2021 – sithe leli qembu lizokwakhela ezibonelweni ezedlule zokubambisana.
“Muva nje, ekuphenduleni kwethu umonakalo owenziwe ubhubhane lwe-COVID-19, sihlanganyele ndawonye ukuze sandise ukukhiqizwa kwemijovo ephephile, ethengekayo futhi ephumelelayo kanye nokufinyelela ngokulinganayo,” kusho.

“Izinselelo ezibalulekile ze-Indo-Pacific zokuphepha kwezempilo, ubuchwepheshe obushintsha ngokushesha, usongo olukhulu lokushintsha kwesimo sezulu kanye nezinselelo zamasu ezibhekene nesifunda, zisibiza ukuthi senze ngenhloso evuselelwe.”

Amalungu eQuad ekuqaleni bekuhlelelwe ukuthi ahlangane eSydney ngesonto elizayo kodwa ahlehliselwa eceleni kweG7 ukuze avumele uMnu Biden ukuthi abuyele eWashington DC ngeSonto ngethemba lokuphothula isivumelwano sokwandisa isikweletu ngaphambi kokuthi i-US iphelelwe yimali. ukukhokha izikweletu zayo.
UMnu Biden uxolisile kuMnu Albanese eHiroshima ngokungahlangani naye eSydney.
“Ngikwazisa kakhulu ukuguquguquka kokuhlangana nami lapha emhlanganweni we-G7,” etshela uMnu Albanese.

UMnu Albanese uzobuyela e-Australia ngeSonto.