Ukuvinjelwa kweChina ukufundisa ezizimele kuphoqe izinkampani ezinkulu zemfundo ukuthi zibheke izimakethe zomhlaba

Buka i-Underground Tutors yaseChina, ngoLwesibili 23 Meyi, 9.30pm ku-SBS noma usakaze nge
NgoJulayi 2021, uhulumeni wase-China wavala ukufundiswa kwangasese kwangemva kwesikole kwabafundi besikole samabanga aphansi naphakathi emzamweni wokunciphisa umthwalo wezemfundo nokukhuthaza ukulingana emphakathini.
Okwaziwa nge-double reduction policy, kwaphoqa izinkampani ezifundisa ikharikhulamu ukuthi zibhalise njengezinhlangano ezingenzi nzuzo futhi zibeke umkhawulo emalini yomsebenzi wesikole ongase ukhishwe ngothisha.
Nokho, ngohlelo lwemfundo lwaseShayina olunokuncintisana kakhulu, abazali basakulangazelela ukunikeza izingane zabo ithuba elingcono kakhulu lokuphumelela ekuphileni. Ngakho-ke ukuvinjelwa kuye kwacindezela ngempumelelo imboni ngomshoshaphansi njengoba abazali bekhokha imali ephezulu yezikhathi eziyimfihlo.
Kuphinde kwaphoqa izinkampani zemfundo ukuthi zibheke ezinye izindlela zokuthola imali, okuhlanganisa nokuphendukela emakethe yemfundo ye-inthanethi yamazwe ngamazwe.

“Ukwazi ukuthola izinhlelo ezisezingeni eliphezulu ezivela ezweni ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana kungase kube yinto ekhangayo kuyo yomibili imindeni ehlala kwamanye amazwe kanye namafemu amabhizinisi azo angasebenzi kahle,” kusho uSolwazi Emeritus Anthony Welch, onguchwepheshe kwezemfundo kazwelonke nakwamanye amazwe. inqubomgomo eNyuvesi yaseSydney.

I-TAL Education Group ingenye yezinkampani zokufundisa zaseShayina ezingaphandle kwekhampasi amanani amasheya azo ehla ngemva kokwethulwa kwenqubomgomo yokunciphisa kabili, futhi le nkampani ithe ibona amandla amakhulu ebhizinisini layo lokufunda phesheya, i-Think Academy.
E-Australia, i-Think Academy inikeza amakilasi ezibalo aku-inthanethi kubafundi abasuka onyakeni wokuqala kuya onyakeni wesi-8 futhi ixhumana nabazali nge-WeChat.

Esitatimendeni esithunyelwe yi-SBS, le nkampani ithe ibhizinisi layo e-Australia lisavuthwa, futhi ayikwazi ukunikeza ulwazi mayelana nesilabhasi efundiswa abafundi base-Australia.

Yayinkulu kangakanani imboni yokufundisa yaseShayina?

Ukufundisa okuzimele eShayina kwaqala ekuqaleni kwawo-1990 futhi kwakhula ngokushesha kwaba imboni ebiza amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-180 kuya ku-$425 ngezilinganiso ezihlukahlukene.
USolwazi Welch uthe umphakathi waseShayina kudala ugxile “esikweni lokuhlola” lapho “amaphuzu ampofu azokugwebela ikusasa elilinganiselwe”.
Abafundi baseShayina babhekene nezivivinyo ezimbili ezinkulu ezimpilweni zabo. Owokuqala, owaziwa ngokuthi uZhongkao, uthathwa eneminyaka engu-15 ngemiphumela enquma ukuthi lowo mfundi uya esikoleni samabanga aphezulu esijwayelekile noma esokufundela umsebenzi ofundisa imisebenzi yezandla.
Abafundi abafunda ezikoleni zamabanga aphezulu ezijwayelekile bazobe sebethatha iminyaka emithathu ukulungiselela Ukuhlolwa Kokungena Ekolishi, okwaziwa nge-Gaokao. Uma amaphuzu ezivivinyo zabo ephansi kakhulu ngeke bangene enyuvesi.
“Njengoba sazi ukuthi izingane zaseShayina zithola ikhethelo [test] imiphumela… kodwa yizindleko ezinkulu,” kusho uSolwazi Welch.
“Akukhona nje ngokwezimali kodwa ngokwemizwelo nangokwengqondo, izingane, imindeni yazo, nothisha. Kuyingcindezi enkulu.”
Izinkampani zokufundisa ezizimele zazisebenzise ukuncintisana komphakathi waseShayina ukwenza inzuzo enkulu iminyaka.

Kepha lapho kwethulwa inqubomgomo yokunciphisa kabili, amanani esitoko ezinkampani zemfundo zaseShayina ezisohlwini lwase-US ehla, futhi zisazobuyela emuva.

Izintengo zesitoko zezinkampani ezizimele zaseShayina zemfundo ngemuva kokuvinjelwa kokufundisa kwangemva kwesikole

Igrafu ikhombisa ukuthi izintengo zesitoko zezinkampani ezizimele zase-China zehle kangakanani ngemva kokwethulwa kwenqubomgomo yokunciphisa kabili ngoJulayi 2021. Ikhredithi: Idatha ye-SBS

Ukucindezela kontanga kuqhuba umkhakha wokufundisa e-Australia Ngokuka-Mohan Dhall, oyi-CEO ye-Australian Tutoring Association, ingane eyodwa kweziyisikhombisa zase-Australia ifunda ezifundweni ezizimele ngesikhathi esithile empilweni yayo yesikole. Uthi ezindaweni ezakhelene nezikole ezikhethiwe izinga liyakhuphuka lize lifinyelele koyedwa kwezimbili.

U-Sally (okungelona igama lakhe langempela) wayenganelisekile ngamakilasi olimi lwesiMandarin indodana yakhe eyayifundiswa enkulisa yakhe yaseSydney. Ngemva kokukhuluma ulimi lwakhe lwendabuko nendodana yakhe ekhaya kusukela isencane, waqaphela ukuthi ikhono layo lolimi lalingaphezu kwalokho okwakunganikezwa ikilasi.
Wanquma ukubheka phesheya kolwandle.
“Angicabangi ukuthi ukufundiswa kwezilimi zesikole kuvela ngendlela efanayo ne-Australia ethuthuka ngayo,” kusho yena.
USally wathuthela e-Australia esuka eChina futhi ukhulise izingane zakhe lapha. Ufuna bakhulume kahle isiMandarin ukuze baxhumane nogogo nomkhulu babo futhi ngoba “kuyingxenye yefa labo”.

Kusukela lapho usebhalise amadodana akhe womabili, manje aneminyaka engu-7 nengu-10, emakilasini e-inthanethi aqhutshwa inkampani yaseNew Zealand ebizwa ngokuthi i-WuKong ehlinzeka ngamakilasi ezibalo nezilimi aqhutshwa othisha baseShayina. Uthi amakilasi abo athuthuke kakhulu kunalawo awathole efundiswa e-Australia.

UProfesa ohlangene uChristina Ho, waseNyuvesi Yezobuchwepheshe eSydney, uchithe ingxenye enkulu yomsebenzi wakhe ecwaninga abafuduki base-Asia kanye nohlelo lwezemfundo lwase-Australia.
Uthi imindeni yabafuduki bekwaziwa ukuthi isebenzisa ukufundisa ukucindezela abafundi bayo ukuthi baphumelele kunokuba “babambe”. Uthi isimo sengqondo siyakhula ngenxa yalokho akuchaza “njengokucindezela kontanga”.
USolwazi uChristina Ho uthe kuyisinyathelo esandayo imindeni esiyithathayo ngemuva kokuthi ubhubhane lwe-COVID-19 lugqamise amandla okufunda ku-inthanethi okude.

“Uma wonke umuntu omaziyo eyisebenzisa ngeke kube nguwe wedwa ongayisebenzisa,” kusho yena.

Lapho ukufundisa kwenza ukufunda kube nzima

Yize uSolwazi uHo ethi imindeni eminingi ingase ithande ukusebenzisa izikhulumi zomdabu ukuze ifundise izingane zayo izilimi, ukusetshenziswa kothisha baphesheya kwezilwandle kwezinye izifundo ezifana nezibalo kungenza ukufunda kube nzima.
Uthi abafundisi bamazwe ngamazwe bavame ukufundisa izifundo ngendlela ehlukile endleleni izinto ezifundiswa ngayo ngesilabhasi yase-Australia.

“Ngicabanga ukuthi iningi labafundi lingaba nzima ukuhlala ekilasini lase-Australia elibhekana nekharikhulamu yase-Australia bese kuthi uma betshelwa ukuthi benze izibalo ngendlela ehlukile ngicabanga ukuthi lokho kungadida abanye abantu, ” Kusho uSolwazi Ho.

Othisha basekilasini kumele bazulazule befundisa igumbi eligcwele abafundi abafunde okuqukethwe kwenye indawo.
“Kwesinye isikhathi othisha bazothi kunzima ukubhekelela wonke umuntu ekilasini labo uma izingane eziningi ziphuma ziyofundisa futhi mhlawumbe zihamba phambili ngonyaka kunezinye izingane,” kusho yena.
“Kuphakamisa umbuzo wokuthi kufanele ufunde kuphi lezi zinto.”
UMnu Dhall ukholelwa ukuthi umkhakha wokufundisa udinga ukulawulwa kangcono e-Australia kodwa akakholelwa ukuthi ukuvinjelwa kuyasebenza.

Esikhundleni salokho, uthi lo mkhakha udinga ukulawulwa ngemodeli yelayisensi evikela izingane futhi iqinisekise ukuthi abafundisi bahlangabezana nezindinganiso zase-Australia.