IPhalamende lifuna uDe Ruyter anikeze imibiko yezobunhloli

UDkt. Sydney Mufamadi, ongumeluleki wezokuphepha kuzwelonke kaMengameli uCyril Ramaphosa

UDkt. Sydney Mufamadi, ongumeluleki wezokuphepha kuzwelonke kaMengameli uCyril Ramaphosa

  • IKomidi Elimisiwe Lezimali Zomphakathi lifuna lowo owayeyisikhulu sakwa-Eskom U-André U-De Ruyter uzokwethula umbiko wezobunhloli oyindida awujube.
  • Umeluleki kaMengameli wezokuPhepha kuzwelonke uSydney Mufamadi uthi yena noNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni uPravin Gordhan bahlangane noDe Ruyter ukudingida lo mbiko.
  • UMufamadi uthe nakuba “amagama esuliwe” ngokubandakanyeka kwezepolitiki enkohlakalweni yakwa-Eskom, ngeke awadalule.
  • Ukuze uthole ezinye izindaba zezimali, hamba uye ku News24 Business ikhasi lokuqala.

Johannesburg – Abameli bePhalamende bazobhalela lowo owayeyisikhulu sakwa-Eskom u-André de Ruyter efuna imibiko yezobunhloli eyindida ayigunyaza, kusho usihlalo weStanding Committee on Public Accounts (Scopa), uMkhuleko Hlengwa, ngoLwesihlanu.

Leli komiti libambe uchungechunge lwezigcawu mayelana nezinsolo ezenziwe nguDe Ruyter zokuthi u-Eskom usezandleni zobugebengu obuhleliwe obuxhumene nosopolitiki abakhulu. UDe Ruyter uthe lokhu kuvele ophenyweni oluqhutshwa yizobunhloli aluqala, olwenziwa nguGeorge Fivaz Forensic and Risk ngo-2022.

Kuze kube manje, azikho izinhlaka kanye nabantu ababizelwe ezigcawini zeScopa abavumile ukuthi banayo le mibiko.

Le mibiko yezobunhloli isikhule yaba ngundabamlonyeni selokhu kwavezwa ngabakwaNews24 ngenyanga edlule ukuthi ayisezingeni eliphansi futhi igcwele imibono nemininingwane engaqinisekisiwe. Ikomidi liphinde lihlose ukubiza uDe Ruyter ukuthi avele phambi kwalo futhi emasontweni ambalwa ezayo, kanye noBrigadier Jap Burger weSAPS nabanye.

NgoLwesihlanu, umeluleki kaMengameli Cyril Ramaphosa wezokuphepha kuzwelonke, uSydney Mufamadi, unikeze iPhalamende ukucaciseleka okusha ngokuthi uhulumeni wazini ngale mibiko nokuthi uphendule kanjani.

UMufamadi uthe uDe Ruyter wamtshela ngomhlangano owawusehhovisi lakhe ngoJulayi odlule, owawuhlelwe nguNgqongqoshe Wezamabhizinisi Kahulumeni uPravin Gordhan. Lokhu kuphambene nokushiwo uGordhan ekomitini ngeledlule, lapho athi uDe Ruyter akazange amazise kahle ngomsebenzi wezobunhloli futhi wamtshela ukuthi “edlula.”

FUNDA | ‘Messiah complex’: UDe Ruyter ubeyisikhulu samahhala embikweni wezobunhloli, kusho uGordhan

Kodwa uMufamadi uchaze umhlangano “njengomhlangano obalulekile” amenywe kuwo ngokusemthethweni.

Isimemo sokuba ngihambele sivela kuNgqongqoshe uGordhan, owathi uzothola umbiko kuMnuz De Ruyter nokuthi uma kukhona isinqumo esizothathwa, ngingameluleka. Yingakho ngahamba.

Emhlanganweni, uDe Ruyter wayemnikeze ukunambitheka kwalokho okwakusembikweni wezobunhloli kodwa akazange amnikeze umbiko ukuthi awuthathe, futhi akazange awucele.

“Akushilo kwanele ukuthi ngeluleke uDe Ruyter ukuthi axhumane nezinhlaka zomthetho. Ngathi ngasohlangothini lweHhovisi likaMengameli sizokwenza isiqiniseko sokuthi uma abomthetho bedinga noma yikuphi ukwesekwa kuzohlinzekwa.”

UMufamadi uthe ngokulandela iseluleko sakhe kuDe Ruyter, ukhulume noKhomishana weSAPS kuzwelonke, uFannie Masemola, owaqinisekisa ukuthi uyaxhumana noDe Ruyter nokuthi ubugebengu eziteshini zikagesi eMpumalanga buyaphenywa. Uthe lokhu ukuthatha njengendlela engcono kakhulu yokufeza izibopho zakhe, njengoba izinsolo ezivezwe nguDe Ruyter kumele ziphenywe kahle futhi ziqinisekiswe.

Ebuzwa ngamaLungu ePhalamende amaningana ukuthi kungani engaboni kudingekile ukuthi acele umbiko, uMufamadi uthe indima yakhe njengomeluleki kamengameli isezingeni eliphezulu, futhi akufanelekile ukuba “ngumseshi”.

UMufamadi, njengoGordhan, naye wenqabile ukudalula amagama osopolitiki abakhulu uDe Ruyter atshele ukuthi bobabili bayathinteka enkohlakalweni yakwa-Eskom. Uthe akulungile nokuthi amagama adluliselwe kuRamaphosa.

“Ngabe likhona igama elachithwa? Yebo, akhona amagama ashiwoyo, kodwa angizimisele ukuwasho… Uma amagama eshiwo esimeni esifana nalesi, iseluleko sami siwukuxhumana nezinhlaka zomthetho… Uma abaphenyi sebewasho. baqinisekise konke abakudingayo, bazothatha isinqumo ngokuthi ubani okufanele aziswe… Uma kufanele ngijabule futhi ngisho lawo magama, ngizobe ngenza okungafanele kulabo bantu,” usho kanje.

U-Mufamadi ngeke adakwe ngombono wakhe wokuthi ngabe ezokuphepha zezwe ziphazanyiswa yini nguDe Ruyter, ongahlolwanga yi-State Security Agency kodwa nokho wayephethe inkampani esemnyombeni wezokuphepha zezwe. Njengoba lolu kuwudaba abeluleke ngalo uRamaphosa, uthe akakhululekile ukuthi aveze umbono wakhe waphakamisa ukuthi ikomiti kumele lizitholele ezalo izeluleko.