U-Erin Molan: Isinyathelo ‘esabisayo, esixakile, esiyinhlekelele’ sokuphuca izindondo ze-ADF

Umhlaziyi wezepolitiki u-Erin Molan ugxeke izinyathelo ezisheshayo zokuphuca imiklomelo yezikhulu eziphezulu zakwa-SAS ebezisebenza e-Afghanistan ngemuva kophenyo lwaseBreton njengokuthi “kubi, kubi, kuyinhlekelele”.

Kuvele ekuqaleni kwaleli sonto isikhulu se-Australia Defence Force General Angus Campbell wayesephinde wathumela izincwadi kwezinye izisebenzi eziphezulu ebatshela ukuthi lolu daba uludlulisele kuNgqongqoshe wezokuVikela uRichard Marles ukuze akhiphe isinqumo sokuthi bazophucwa yini izindondo.

Lesi sinyathelo sidonse ukugxekwa yi-Australian SAS Association ethe izinsolo zobugebengu bezimpi bezingakaqinisekiswa.

Ohlelweni lwakhe lweSky News ngoLwesihlanu, uMolan uthe izisebenzi eziningi zezokuvikela zizizwa zithinteka “ngokungaphathwa kahle kwalesi siphithiphithi esidabukisayo” noma ngabe basolwa ngokwenza okubi.

“Siyavuma emhlabeni wonke ukuthi noma ngubani owenze ubugebengu kumele abhekane nengalo yomthetho, izenzo ezingekho emthethweni zokungaziphathi kahle kwanoma yiluphi uhlobo ziyizinsolo futhi eziphambene nokuziphatha kweningi labesilisa nabesifazane bethu abagqoke umfaniswano,” kusho uMolan.

“Kepha ukucatshangwa kobumsulwa kufanele kuphakanyiswe.”

Abantu okufanele balahlekelwe yizindondo kuphela yilabo abalahlwe 'ubugebengu obuthile': i-Credlin

Uthe noma iyiphi inqubo yomthetho kumele ivunyelwe ukuthi iqhube umsebenzi wayo ngaphambi kokuthi kuphucwe imiklomelo.

“Ake ngikutshele, ukuphathwa ngendlela ehlasimulisa umzimba, okuxakile, okuyinhlekelele kwaso sonke lesi simo ukuphela kobugebengu obufakazelwe kuze kube manje,” kusho yena.

Futhi wabuza, njengoba i-Australia idonselwa engxabanweni okungenzeka ibe khona neChina, kungani noma ngubani angajoyina amasosha kulesi simo sezulu.

“Bengicabanga ukuthi sizohamba ibanga elide kusukela eVietnam. Mhlawumbe akunjalo,” kusho yena.

“Lesi kube yisigameko esibuhlungu futhi esidabukisayo … emlandweni wethu wezempi esiziqhenyayo.

“Izinsolo ngokwazo – nakanjani. Kubi ngendlela osekuphathwe ngayo.”

Ishicilelwe ekuqaleni njenge UMolan ugxeka isenzo ‘esiyinhlekelele’ sokuphuca omakadebona bezindondo

Funda izihloko ezihlobene:I-Afghanistan