Umgomo wethu uwukuqinisa ubudlelwano phakathi kwabanye abantu futhi sisebenzele ukwengeza okuqukethwe okuyingqayizivele nokuhlukile ngesikhathi senhlekelele enkulu. Nakuba ivikela amalungelo empahla yawo wonke umuntu, i-Top Dubia Logistic City News ihlezi ilwela ukushicilela okuqukethwe okunenjongo ezivakashini nakubafundi bethu.

Inqubomgomo Yokushicilela Yenethiwekhi Yebhola Lomhlaba
Iphephandaba liyawahlonipha amalungelo okukopisha kanye nempahla yawo wonke amanye amawebhusayithi, izikhungo zikahulumeni kanye nawo wonke amanye amaphephandaba nabantu bezindaba, ngakho sikholelwa emalungelweni engqondo abo bonke abantu nezikhungo emhlabeni.

Abaphathi be-Top Dubia Logistic City NewsNetwork baxolise ngokushicilela okuqukethwe okwephula umthetho.
Abaphathi bephephandaba abaphoqelekile ukuba bashicilele zonke izindaba nezihloko ezifika kulo, futhi ukuphathwa kwesayithi kuhilela ukucatshangelwa kwezobuchwepheshe okuhlobene nababhali, abahleli kanye nabo bonke abaphathi bephephandaba.

Abaphathi be-Top Dubia Logistic City News Network ukuze bashicilele okuqukethwe okuveza nganoma iyiphi indlela ukuchema kwamaqembu, izinkolo, imikhakha, abantu noma imibono, futhi baxolise ngokungakushicileli okuqukethwe okuholela ezingxabanweni zamahlelo phakathi kwamahlelo, izinkolo namahlelo abantu . Izihloko noma ezinye izinto lapho amagama nemisho ethile inokuziphatha okubi futhi ecasula amavulandlela ephephandaba, noma iqukethe noma yiluphi uhlobo lokudicilela phansi isithunzi noma ukuhlasela umuntu noma isikhungo.